تماس با ما | بادي پلنت
  
:تلفن
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۲ ۳۸۰۰
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۲ ۳۷۵۹
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۲ ۴۲۴۰
:ايميل
Info@bodyplanetco.com
:فكس
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۲ ۲۶۱۰
:آدرس 
ميرداماد ،ميدان محسني ، مجتمغ تجاري مريم ، طبقه چهارم ، واحد پنج

نام شما

آدرس پست الکترونیکی شما

موضوع

پیام شما